TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
21/01/2017
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 3:45XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TẠP CHÍ GOLF
 • 4:00TẠP CHÍ GOLF
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 6:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 6:45VITV & MORE: VITV & MORE 21/01/2017
 • 7:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:00TẠP CHÍ GOLF
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 8:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN: Bản tin Bữa Sáng Doanh Nhân phát sóng 08:30 21/01/2017
 • 8:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 9:00INTO VIỆT NAM
 • 9:00INTO VIỆT NAM
 • 9:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN: WEF 2017: “Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm”
 • 9:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 9:45LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 9:45LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 10:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H: Bản tin Hộp Tin Việt Nam 11H phát sóng 11:00 21/01/2017
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU: Bản tin Hàn Thử Biểu phát sóng 11:30 21/01/2017
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU: Bản tin Kinh Tế Toàn Cầu phát sóng 12:00 21/01/2017
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 12:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 13:30TẠP CHÍ GOLF
 • 13:30TẠP CHÍ GOLF
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 14:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 15:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 16:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 17:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:30ART WORLD
 • 17:30ART WORLD
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H: Bản tin Hộp Tin Việt Nam 18H phát sóng 18:00 21/01/2017
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 18:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ: Tìm hướng đi cho ngành nông nghiệp năm 2017
 • 19:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN: Bất Động Sản Hà Nội năm 2016: câu chuyện về quy hoạch
 • 19:45XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 20:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 20:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN: Thời điểm tốt nhất nắm giữa thị trường EAEU
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 21:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 21:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN: Nâng hạng TTCK Việt Nam – Chờ đến bao giờ?
 • 21:15STARTUP 360
 • 21:15STARTUP 360
 • 21:30ART WORLD
 • 21:30ART WORLD
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 22:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 23:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 23:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
22/01/2017
 • 0:00100 ĐỘ FASHION
 • 0:20TẠP CHÍ GOLF
 • 0:40ĐỐI THOẠI
 • 1:40LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 2:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:30DIỄN ĐÀN CEO
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10TẠP CHÍ GOLF
 • 7:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 7:30STARTUP 360
 • 8:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 8:45GIỜ THỨ 9
 • 9:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 9:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 10:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 10:30TẠP CHÍ GOLF
 • 11:00ĐỐI THOẠI
 • 12:00TIN MỚI 9H
 • 12:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 12:30ART WORLD
 • 12:45TÀI CHÍNH THUẾ
 • 13:00LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 13:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 14:00100 ĐỘ FASHION
 • 14:30TẠP CHÍ GOLF
 • 15:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 15:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 16:15TIN MỚI 9H
 • 16:30TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 17:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 18:00TIN MỚI 17H
 • 18:15STARTUP 360
 • 19:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 19:45ĐỐI THOẠI
 • 20:35TÂM CHẤN: Bản tin Tâm Chấn phát sóng 20:35 22/01/2017
 • 21:05100 ĐỘ FASHION: Áo dài khoe dáng trong ngày tết
 • 21:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP: Bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh XK gạo: "Cần" nhưng chưa "đủ"
 • 22:00THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 22:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
23/01/2017
 • 0:00CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 0:15TÀI CHÍNH THUẾ
 • 0:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00ART WORLD
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00100 ĐỘ FASHION
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:10XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE: VITV & MORE 23/01/2017
 • 7:00100 ĐỘ FASHION
 • 7:30ĐỐI THOẠI
 • 8:30CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15INTO VIỆT NAM - CUỐI TUẦN
 • 9:30ART WORLD
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:00STARTUP 360
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30TÀI CHÍNH THUẾ
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 13:00TẠP CHÍ GOLF
 • 13:30THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30ART WORLD
 • 15:00STARTUP 360
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 16:00XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 16:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 18:45LĂNG KÍNH
 • 19:00DIỄN ĐÀN CEO
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:40TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU
24/01/2017
 • 0:00ĐỐI THOẠI
 • 0:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 1:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 1:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 1:30TÂM CHẤN
 • 2:00HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 2:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 3:00GIỜ THỨ 9
 • 3:15XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 3:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 3:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 4:00TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 4:30TÂM CHẤN
 • 5:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 5:20INTO VIỆT NAM
 • 5:30HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 6:10XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 6:20XUẤT NHẬP KHẨU
 • 6:30BỮA SÁNG DOANH NHÂN
 • 6:50VITV & MORE
 • 7:00XUẤT NHẬP KHẨU - CUỐI TUẦN
 • 7:30TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 8:00ART WORLD
 • 8:45INTO VIỆT NAM
 • 9:00TIN MỚI 9H
 • 9:15STARTUP 360
 • 9:30HÀNH TRÌNH TRI THỨC
 • 9:50XUẤT NHẬP KHẨU
 • 10:15GIỜ THỨ 9
 • 10:30LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 10:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 11:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 11:30HÀN THỬ BIỂU
 • 12:00KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 12:15INTO VIỆT NAM
 • 12:30ĐỐI THOẠI
 • 14:00HỘP TIN VIỆT NAM 11H
 • 14:15GIỜ THỨ 9
 • 14:30XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN - CUỐI TUẦN
 • 15:15KINH TẾ TOÀN CẦU
 • 15:30100 ĐỘ FASHION
 • 16:00TẠP CHÍ NGÂN HÀNG
 • 16:30TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
 • 17:00TIN MỚI 17H
 • 17:15THẾ GIỚI SỰ KIỆN
 • 17:40CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN
 • 17:55BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • 18:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 18:30GIỜ THỨ 9
 • 19:00TÀI CHÍNH THUẾ
 • 19:15LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP
 • 19:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 20:00TÂM CHẤN
 • 20:30XUẤT NHẬP KHẨU
 • 20:45GIỜ THỨ 9
 • 21:00TRÊN TỪNG KINH TUYẾN
 • 21:30TẠP CHÍ GOLF
 • 22:00HỘP TIN VIỆT NAM 18H
 • 22:30INTO VIỆT NAM
 • 22:50XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
 • 23:00TÂM CHẤN
 • 23:30XUẤT NHẬP KHẨU

Kênh số 8

Kênh số 10

Kênh số 19

Kênh số 8