TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Thu hút FDI vào Việt Nam: P3 – Tận dụng cơ hội vào chuỗi giá trị toàn cầu

Phát sóng 21:15 ngày 29/09/2019

Việt Nam đang trở thành công xưởng sản xuất lớn của thế giới, nhiều nhà đầu tưnước ngoài tìm đến Việt Nam, mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng DN nhỏ và vừa. Tuy nhiên, chỉ có 21% số này liên kết với chuỗi cung ứng nước ngoài. So sánh tỷ lệ này thấp hơn nhiều nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan là 30%, Malaysia 46%. Vậy đâu là giải pháp thời gian tới. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề: Thu hút FDI vào VN – Tận dụng cơ hội vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thực hiện: