TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng EVFTA cách nào?

Phát sóng 21:15 ngày 21/06/2020

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức đượQuốc hội thông qua. Đây là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Nhưng nếu không tìm cách tận dụng, những lợi thế mà châu Âu dành cho Việt Nam thông qua Hiệp định này khó có thể trở thành sự thật.Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế với chủ đề: Doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng EVFTA cách nào?

Thực hiện: