CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Nâng cao giá trị cà phê Việt

Phát sóng 21:00 ngày 19/02/2015

Bấp bênh giá cà phê, người nông dân chịu khổ, thay đổi phương thức chế biến cà phê lạc hậu, đường dài còn xa. Xây dựng mô hình hợp tác xã thương mại công bằng, hướng đi có lợi cho nông dân. Bảo hộ thương hiệu cà phê, bảo tồn giá trị cà phê Việt...Những nội dung này sẽ có trong chuyên đề Tết.

Thực hiện: