TẠP CHÍ GOLF

Handicap quốc gia khẳng định trình độ golfer

Phát sóng 21:30 ngày 14/02/2017
  • 711 lượt xem

C

          Thiếu chính xác, minh bạch

          Chưa có sự đồng bộ, thống nhất

          Đó là thực trạng điểm chấp (handicap) ở Việt Nam.

          Làm thế nào để khắc phục thực trạng này?

           Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí golf