TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Nghị quyết 19/2017: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Phát sóng 18:30 ngày 11/02/2017
  • 604 lượt xem

Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giao 250 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành. Tuy nhiên, dù là năm thứ tư liên tục Chính phủ ra nghị quyết 19, song trên thực tế vẫn có 1 khoảng cách khá lớn từ chính sách đến thực thi.  Vậy, đâu là những điểm mới của nghị quyết 2017 và để đạt được những mục tiêu đề ra, cần phải có những giải pháp như thế nào? Tất cả sẽ có trong chương trình tiêu điểm kinh tế với chủ đề Nghị quyết 19/2017: Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Thực hiện: