TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Việt Nam sẽ đón cơ hội vàng trong thu hút FDI sau COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 07/06/2020

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 13,89 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Dù vốn FDI có dấu hiệu chững lại do Covid-19, song theo các chuyên gia, Việt Nam sẽ đón làn sóng đầu tư mới sau đại dịch. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề: Việt Nam sẽ đón cơ hội vàng trong thuhút FDI sau COVID-19

Thực hiện: