STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 347: Mentor & Startup: mối quan hệ đồng hành

Phát sóng 21:40 ngày 07/02/2020

Theo số liệu nghiên cứu, các startup có mentor tỷ lệ thành công là 33%, các startup không có mentor tỷ lệ này chỉ là 10%. Các doanh nghiệp nhỏ có mentor thì có tỷ lệ sống sót hơn 5 năm. Do đó, một dự án khởi nghiệp có thể có hoặc không có Mentor nhưng có thể coi người cố vấn giữ vai trò quan trọng không kém nhà đầu tư trong hành trình khởi nghiệp của các startups. Vậy các Startups sẽ nhận được những lợi ích gì từ mentor? Họ lựa chọn mentor như thế nào? Nội dung chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự của Tạp chí Startup 360.

Thực hiện: