TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tăng trưởng GDP của VN 6 tháng tăng 1,81% thấp nhất trong 10 năm

Phát sóng 21:15 ngày 05/07/2020

6 tháng đầu năm 2020, Kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ản hhưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2020 tăng 1,81%, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là thành công bởi nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm.

Thực hiện: