INTO VIỆT NAM

Phát sóng 22:30 ngày 04/02/2015
  • 215 lượt xem

Việt Nam sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng ODA - Sẽ tiếp tục áp tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng