TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Tạo đà để du lịch bứt phá sau dịch COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 31/05/2020

Khi các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch… bắt đầu hoạt động trở lại, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho du khách là vấn đề quan trọng nhất, đồng thời cũng là vấn đề sống còn để khẳng định niềm tin, tạo đà để cho các doanh nghiệp lữ hành bứt phá dịp cuối năm. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề: Tạo đà để du lịch bứt phá sau dịch COVID-19. 

Thực hiện: