CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Gỡ rào cản phát triển năng lượng tái tạo

Phát sóng 21:15 ngày 25/09/2020

Theo thống kê của Bộ Công thương, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam hiện đạt khoảng 55.000 MW. Nếu tính cả các nguồn dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020 khoảng 4.300 MW thì công suất mới đạt gần 60.000 MW. Còn theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đến năm 2025, dự kiến nhu cầu công suất nguồn điện của hệ thống phải đạt 90.000MW. Trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm Việt Nam cần bổ sung thêm 5.000 MW. Trong khi đó, các nguồn năng lượng truyền thống như nhiệt điện, thủy điện cơ bản đã khai thác hết. Vì vậy, phát triển năng lượng tái tạo là bước đi đảm bảo bền vững, ổn định của Chính phủ

Thực hiện: