TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Du lịch Việt Nam khởi động lại sau đại dịch COVID-19

Phát sóng 21:15 ngày 24/05/2020

Sau thời gian dài phải tạm nghỉ “dưỡng sức” do dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã trở lại, phục vụ nhu cầu du khách trong nước. Dù chưa đông khách như mọi năm nhưng đây cũng có thể coi là bước “khởi động” hợp lý của du lịch nước ta sau thời gian dài ngưng trệ, thiệt hại do dịch bệnh. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế với chủ đề: Du lịch Việt Nam khởi động lại sau đại dịch COVID-19

Thực hiện: