STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 421: Định hướng ASEAN trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát sóng 21:40 ngày 23/10/2020

Các nước ASEAN có lợi thế khoảng 60% dân số dưới 35 tuổi, hứa hẹn tiềm năng khởi nghiệp. Đặc biệt là trong chính sách phát triển quốc gia, Chính phủ các nước ASEAN đều coi trọng vai trò của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tận dụng những lợi thế đó, các nước ASEAN trong đó có Việt Nam đang thảo luận về chính sách và cơ chế thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp giữa các nước ASEAN, định hướng đưa ASEAN trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp sáng tạo và bền vững.

Thực hiện: