CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Vì sao thị trường trái phiếu hút khách?

Phát sóng 21:00 ngày 18/03/2017
  • 857 lượt xem

Thị trường TPCP Việt Nam hình thành từ năm 1990 và bắt đầu phát triển từnăm 2000. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay thị trường TPCP phát triển mạnh mẽ cảvề chiều rộng và chiều sâu, thể hiện ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Năm2016 một năm thành công và phát triển nhảy vọt của thị trường trái phiếu chínhphủ, vì sao trái phiếu chính phủ hút khách?

Thực hiện: