TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cấp bách, đúng đối tượng

Phát sóng 21:15 ngày 17/05/2020

Với mục tiêu "tất cả vì lợi ích của nhân nhân”, Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với ước tính khoảng 20 triệu người được thụ hưởng từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng.Tính đến nay, khoảng 20 000 tỷ đồng đã được chuyển đến tay người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Hiện, gói hỗ trợ tiếp tục tập trung vào nhóm lao động tự do, lao động bị dừng hợp đồng theo dự kiến khoảng 7 630 tỷ đồng. Những người lao động gặp khó đang mong ngóng từng ngày được nhận tiền hỗ trợ khi cuộc sống đang dần trở lại bình thường và họ bắt đầu đi tìm kiếm việc làm mới.  Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề:

Triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng cấp bách, đúng đối tượng

Thực hiện: