HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Tiết nghĩa Đàm Thận Huy - Người thầy của 3 vị Tam Khôi

Phát sóng 21:30 ngày 16/03/2017
  • 507 lượt xem

Làm quan dưới 6 triều vua nhà Lê, là thầy của 3 vị Tam Khôi, chống lại nhà Mạc nhưng lại được Mạc Đăng Dung ban sắc phong tước hầu...

Thực hiện: