BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 16.02 ngày 17.02

Phát sóng 17:55 ngày 16/02/2017

Thực hiện: