BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

Dự báo thời tiết đêm 15.02 ngày 16.02

Phát sóng 17:55 ngày 15/02/2017

Thực hiện: