CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Khi chứng khoán được số hóa: P3 - Trên đường đua công nghệ

Phát sóng 21:15 ngày 13/09/2019

Tiếp nối vệt đề tài về số hóa trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi sẽcùng tìm hiểu về công nghệ và các ứng dụng của các công ty chứng khoán đang xâydựng cho các nhà đầu tư hiện nay, sự tiện dụng cũng như bảo mật đến đâu

Thực hiện: