TẠP CHÍ NGÂN HÀNG

Kiều hối 2016 và triển vọng 2017

Phát sóng 20:40 ngày 13/02/2017
  • 2707 lượt xem

Vì sao năm 2016: kiều hối về việt nam đứng trước áp lực giảm lần đầu tiên sau nhiều năm. Có hay không rửa tiền thông qua kiều hối . Kiều hối năm 2017 sẽ chịu tác động từ những yếu tố nào? Làm gì để thu hút dòng kiều hối về việt nam trong giai đoạn tới

Thực hiện: