LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

Đại lý thương mại

Phát sóng 10:30 ngày 10/02/2015
  • 633 lượt xem

Là một trong những hình thức trung gian thương mại. Đại lý thương mại được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức kinh doanh này? Để trở thành đại lý thương mại, tổ chức cá nhân phải lưu ý vấn đề gì? Tất cả sẽ có trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp

Thực hiện: