TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam 2019: Kết quả đầy ấn tượng.

Phát sóng 21:15 ngày 05/01/2020

Trongnăm 2019, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,02%, cao hơn mục tiêu 6,8%của chính phủ đề ra.  Con số này cao hơn dự báo của Ngân hàng Thế giớivà  Ngân hàng Phát triển châu Á đưa ra ở mức 6,7-6,8%. Cùng với đó, chất lượng tăng trưởngvà hiệu quả kinh tế Việt Nam cũng đã được cải thiện. Nhữngkết quả này đã khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địaphương trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đạt và vượt mụctiêu tăng trưởng năm 2019. Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chươngtrình tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề Kinh tế Việt Nam 2019: Kết quả đầy ấn tượng.

Thực hiện: