STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 346: Tiềm năng và thách thức trong phát triển hệ sinh thái fintech tại Việt Nam

Phát sóng 21:40 ngày 04/02/2020

Hệ sinh thái công nghệ tài chính (fintech) của các nước trên thế giới đã góp phần thúc đẩy các phát minh công nghệ thông tin, phát triển thị trường tài chính, cải thiện các hệ thống tài chính - ngân hàng và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Bằng việc thu hút nhân tài ở nhiều lĩnh vực và nguồn vốn đầu tư dồi dào, các hệ sinh thái fintech cho thấy khả năng kích thích nền kinh tế ở mức độ tổng thể. Vậy tiềm năng và thách thức trong việc phát triển hệ sinh thái Fintech tại Việt Nam là gì? Hãy tìm lời giải đáp trong tạp chí Start up 360 hôm nay.

Thực hiện: