STARTUP 360

Tạp chí Startup 360 - Số 424: Hợp đồng điện tử cho ngành vận tải hành khách

Phát sóng 21:40 ngày 03/11/2020
  • 302 lượt xem

Nghị định 10 của Chính phủ và dịch Covid-19 đã và đang tác động rất lớn đến ngành giao thông vận tải, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hành khách. Vì vậy, hợp đồng điện tử là một trong những giải pháp quan trọng để giúp doanh nghiệp vận tải có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới. 

Thực hiện: