CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

Nghị định 81: phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ được “siết” như thế nào? (p2)

Phát sóng 21:15 ngày 04/09/2020

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày1/9/2020. Nghị định này được ban hành đối với trường hợp phát hành TPDN riêng lẻ theo hướng chặt chẽ, thận trọng hơn nhằm lành mạnh hóa, kiểm soát rủi ro thị trường. 

Thực hiện: