TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 5 năm 2018 (P2)

Phát sóng 23:00 ngày 02/06/2018
  • 234 lượt xem

Thực hiện: