TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 5 năm 2018 (P1)

Phát sóng 22:30 ngày 02/06/2018
  • 137 lượt xem

Thực hiện: