Lãnh đạo

Bùi Thị Phương Chi
Giám đốc kênh
Phan Thanh Nhàn
Phó giám đốc kênh
Nguyễn Cẩm Vân
Phó giám đốc kênh
Đỗ Hường
Phó giám đốc kênh
Hồ Thị Mỹ Hạnh
Phó giám đốc chi nhánh

Trưởng phòng - Phó phòng

Bùi Thị Minh Hằng
Phó phòng Thời sự
Bùi Thị Huyền Trang
Phó phòng Thời sự
Nguyễn Diệu Linh
Phó phòng Thời sự
Hoàng Thị Lan Hương
Phó phòng Giải trí
Nguyễn Hồng Điệp
Trưởng phòng Quốc tế
Trần Mỹ Dung
Phó phòng Quốc tế
Võ Phương Diệp
Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh